Florbal

Florbal, sport a výlety

Unihokej - Florbal, sport i wycieczki

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003008

Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd

1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

47 054,85 € celkem

39 996,61 € Evropský fond pro regionální rozvoj

7 058,24 € Národní veřejné zdroje

V projektu řešíme společné akce mezi polskými a českými dětmi v oblasti florbalového sportu a soutěžích a také v běžeckém lyžování. Děti budou pravidelně trénovat a setkávat se na sportovních turnajích v podobě polsko-českých turnajů. Součástí aktivit projektu budou exkurze a výlety do zajímavých míst v oblasti Euroregionu Praděd.

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu 

1. Řízení projektu

2. Tréninky florbalu a běžeckého lyžování

3. Turnaje ve florbalu

4. Výlety za poznáním Euroregionu Praděd

5. Letní sportovní tábor