Erasmus+

Erasmus+

„Učení nás baví“ a učíme (se) dobře

V rámci dalšího vzdělávání našich pedagogických pracovníků se naše škola zapojila do projektu Erasmus+ KA1 s názvem „Učení nás baví“. Tento program EU umožňuje zaměstnancům školy bezplatnou účast jak na jazykových, tak i na odborných vzdělávacích pobytech v zahraničí.

V listopadu se dva učitelé vydali do Irska na týdenní matematický kurz, v březnu proběhly dva zahraniční výjezdy, oba do zemí s počátečním písmenem I - do Irska a do Itálie.

Čtrnáctidenní jazykový kurz v Corku v Irsku posunul v jazykových dovednostech jednoho pedagoga druhého stupně. Překročit svou komfortní zónu, bydlet v cizí rodině, poznávat nové město na vlastní pěst, seznamovat se neustále s novými lidmi, mít o generaci mladší spolužáky, rozumět lidem z ostatních zemí s francouzským a jiným přízvukem … o tom všem jsou tyhle výjezdy. Chce to i kus odvahy a sebezapření.

Další tři pedagogičtí pracovníci naší školy odletěli na týden do Ancony v Itálii. Zde probíhal tzv. jobshadowing neboli stínování. Učitelé navštívili několik různých typů škol od mateřské, Montessori, prvostupňové až po ty druhostupňové. Měli možnost srovnat výukové metody, naučit se nové hry a činnosti, které využijí ve svých hodinách v České Vsi. Dozvěděli se spoustu detailů o italském školství, o způsobu hodnocení jak žáků, tak pedagogů. Závěrečné rozloučení s českými návštěvníky bylo umocněné zpívanou českou státní hymnou a tanečním vystoupením doprovázeným tóny Smetanovy Vltavy.

Další výjezd čeká naše čtyři kolegy z prvního stupně, kteří odlétají 13. května na týdenní stáž do Anglie. Užijí si náslechy hodin a navštíví jednu malebnou církevní školu v Burnham on Crouch, která je naším dlouholetým partnerem.

V minulém týdnu se z cest vrátili  také naši žáci se svými učiteli z druhého stupně. Společně sbírali zkušenosti v rámci KA2 projektu Erasmus+ „Maths in Motion“, tentokrát v portugalském městě Fafe blízko Porta. Kromě zážitkových odpoledních programů, mezi nimiž byla i lekce surfování v oceánu nebo vyhlídková plavba po řece Douro, pracovali každý den ve zdejší škole na matematických úkolech spojenými s uměním. Naši teenageři tvořili mezinárodní týmy spolu se stejně starými účastníky z Litvy z Estonska a také s hostitelskými dětmi z Portugalska.

V létě se v rámci zdokonalování v anglickém jazyce vydá do zahraničí i jeden zástupce vedení naší školy.

Ze získaných zkušeností i zážitků budou jistě všichni zúčastnění pedagogové i žáci dlouho čerpat. Je dobré vylézt občas z naší českoveské „bubliny“ a rozhlédnout se kolem sebe… poučit se od druhých nebo se třeba jen přesvědčit, že je u nás vše v pořádku, že se o naše děti staráme správně a že se v naší malé vnitrozemské republice opravdu máme MOC dobře.