Pohled do historie školy

Z historie pavilonové školy

Školní rok 1964/65 byl velkým mezníkem v životě obce i školy. Stavbaři značně opozdili předání školy, takže muselo být vyvinuto velké úsilí, jak ze strany MNV a místních občanů, tak učitelského sboru, aby mohl být provoz 1. září zahájen. V neděli 30. srpna 1964 ve 14.00 hodin se konalo slavnostní otevření nové školy s 21 třídami.

Jídelna s kuchyní byla otevřena až k 1. 2. 1965. Ředitelem školy se stal p. Jindřich Jermář, jeho zástupcem p. Josef Kulička.

V tomto školním roce měla škola 18 tříd s celkovým počtem 484 žáků /217 dívek/. Učitelský sbor byl zcela nový a převážně mladý.                                          

A jak šly školní roky dále…

Ve funkci ředitele působil pan Jindřich Jermář celých 26 let, během těchto let byla vybudována škola, která dosahovala velmi dobrých výsledků ve vzdělávání a výchově žáků, v reprezentaci školy ve sportovních, pěveckých soutěžích,…

Ve školním roce 1991/1992 se ujal řízení školy nový ředitel – p. Jaroslav Vudmaska, který byl jmenován Školským úřadem v Šumperku na základě konkurzního řízení, a navázal na dobré jméno školy.

Při povodni v červenci 1997 byla škola těžce poničena. Celková škoda činila více než 17 milionů korun.

Školu během let řídili:

od roku ředitel školy zástupce ředitele (od roku)
1964 Jindřich Jermář

1964 Josef Kulička

1975 Lubomír Zavadil 

1990 Pavel Baďura

1991 Jaroslav Vudmaska

1993 František Hrda

2005 Zdeňka Blišťanová

2008 Zdeňka Blišťanová 2008 Milada Podolská
2014 Milada Podolská

2014 Jan Baďura

2015 Leona Steigerová

2019 Filip Worm

2019 Leona Steigerová a Jan Baďura