Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Jako první škola na Jesenicku jsme získali certifikát Rodiče vítáni.

Na tuto značku nás nominovali rodiče: Děkujeme.

Tento certifikát vydává obecně prospěšná společnost EDUin a oceňuje jím školy, které jsou vstřícné k rodičům. Tato značka dává na vědomí, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.

Rodiče jsou významnými partnery školy a bez nich by škola nemohla plnit naše náročné cíle a základem spolupráce rodičů a školy je vzájemné informování. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky.

Značka je podporována webovými stránkami www.rodicevitani.cz, který nabízí vyučujícím, rodičům, ale i široké veřejnosti inspirativní články a videa, semináře, diskusní fórum, sdílení zkušeností se spoluprací s rodiči. Na tomto webu také najdete mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. 

Součástí certifikátu Rodiče jsou vítání jsou i kritéria, která musí škola splnit. Jak si vede naše škola je přehledně k vidění na www.rodicevitani.cz.