Indiánská stezka

Dne 27.9.2016 proběhla akce procházka „indiánskou stezkou“ pořádaná Radou rodičů při ZŠ Česká Ves ve Veteránu. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a stezku si prošlo asi 150 dětí. Letos děti plnily úkoly již při startu, vyráběly indiánské čelenky. Na 7 stanovištích dostaly za splněné úkoly malou odměnu. Děti si mohly vyzkoušet: vyrobit indiánský šperk, zabubnovat si u ohně, jízdu na koni, indiánské lanové překážky, hledání pokladu, trefování bizona a překážkovou dráhu. Po zvládnutí celé stezky se děti vrátily do Veteránu, kde dostaly buchtu a čaj od indiánské babičky. ……………..

Za spolupráci děkujeme:

  • SDH Česká Ves
  • Zaměstnancům DPS
  • Veterán klubu – panu Horákovi
  • Za finanční podporu akce obci Česká Ves
  • Selské pekárně za zvýhodněnou cenu buchet

za RR Alena Černěnková a Lenka Závorová

Fotografie
img_7752.jpg
img_7772.jpg
img_7784.jpg