Krapet do historie školy

Z historie pavilonové školy

Školní rok 1964/65 byl velkým mezníkem v životě obce i školy. Stavbaři značně opozdili předání školy, takže muselo být vyvinuto velké úsilí, jak ze strany MNV a místních občanů, tak učitelského sboru, aby mohl být provoz 1. září zahájen. V neděli 30. srpna 1964 ve 14.00 hodin se konalo slavnostní otevření nové školy s 21 třídami.

Jídelna s kuchyní byla otevřena až k 1. 2. 1965. Ředitelem školy se stal p. Jindřich Jermář, jeho zástupcem p. Josef Kulička.

V tomto školním roce měla škola 18 tříd s celkovým počtem 484 žáků /217 dívek/. Učitelský sbor byl zcela nový a převážně mladý.                                          

A jak šly školní roky dále…

Ve funkci ředitele působil pan Jindřich Jermář celých 26 let, během těchto let byla vybudována škola, která dosahovala velmi dobrých výsledků ve vzdělávání a výchově žáků, v reprezentaci školy ve sportovních, pěveckých soutěžích,…

Ve školním roce 1991/1992 se ujal řízení školy nový ředitel – p. Jaroslav Vudmaska, který byl jmenován Školským úřadem v Šumperku na základě konkurzního řízení, a navázal na dobré jméno školy.

Při povodni v červenci 1997 byla škola těžce poničena. Celková škoda činila více než 17 milionů korun.

Školu během let řídili:

       Ředitelé školy                                Zástupci ředitelů

1964/1965 Jindřich Jermář                   1964/1965 Josef Kulička                         

                                                              1975/1976 Lubomír Zavadil                     
                                                              1990/1991 Pavel Baďura                                   

1991/1992 Jaroslav Vudmaska             1993/1994 František Hrda

                                                              2005/2006 Zdeňka Blišťanová

2008/2009 Zdeňka Blišťanová              2008/2009 Milada Podolská

2014/2015 Milada Podolská                  2014/2015 Jan Baďura  

                                                               2015/2016 Leona Steigerová