Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 - aktualizováno

Nové informace k přijímacímu řízení platné od 16. 3. 2021

Ministerstvo školství vzhledem k současné epidemiologické situaci od 16. 3 nově upravilo přijímací řízení na střední školy

Informace o termínu přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku:

1. termín – 3. 5. 2021

2. termín – 4. 5. 2021

Co to znamená v praxi?

Pokud střední škola, na kterou se Vaše dítě hlásí, bude konat jednotnou přijímací zkoušku, tak platí, že na střední školu, kterou máte uvedenou na přihlášce jako první, bude Váš syn nebo dcera konat jednotnou přijímací zkoušku 3. 5. 2021. Na střední školu, kterou máte na přihlášce uvedenou jakou druhou, bude Vaše dítě konat jednotnou přijímací zkoušku 4. 5. 2021.

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání (covid-19)

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

Samotestování žáků antigenními testy před přijímacími zkouškami proběhne ve středu 28. dubna 2021 přímo na naší základní škole, ve třídě žáka, první vyučovací hodinu. Žádáme žáky o dochvilnost (škola se otevírá v 7:40). Následně bude žákům vystaveno potvrzení:

„Uchazeč o střední vzdělávání musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Potvrzení vydává základní škola, jejíž je uchazeč žákem.“

Plné znění pokynu MŠMT k testování uchazečů o střední vzdělávání je zveřejněno zde: https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-pro-zs-final.pdf V případě dotazů se obracejte na třídní učitele.

Připomínám:

Některé střední školy mohly na základě počtu přihlášek zrušit jednotnou přijímací zkoušku. Tuto skutečnost měli za povinnost Vám oznámit (termín tohoto rozhodnutí byl posunut do 19. 3. 2021).  Pokud si nejste jisti, zda se Vás to také netýká, doporučuji podívat se na webové stránky střední školy, kde aktuální informace k přijímacímu řízení najdete.

Změna termínu talentové zkoušky u gymnázií se sportovní přípravou:

K 26. 3. Je poslední možnost změny termínu talentové zkoušky u těch žáků, které je ještě nekonali.

Změna termínu školní přijímací zkoušky:

Do 9. 4. 2021 může ředitel střední školy ohlásit změnu termínu školní přijímací zkoušky.

Období konání školních přijímacích zkoušek:

3. 5. – 19. 5. 2021 – období pro konání školních přijímacích zkoušek.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

19. 5. – 21. 5. 2021

Informace o termínu přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (pro žáky 5. očníku):

1. termín – 5. 5. 2021

2. termín – 6. 5. 2021

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky:

Stanoveny jsou také náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky (pro deváté i páté ročníky). Tento náhradní termín je určen pro uchazeče, kteří se nejsou schopni ze závažných důvodů zúčastnit jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu. Pokud by tato situace u Vás nastala, musíte příslušnou střední školu o této skutečnosti informovat.

1. termín: 2. 6. 2021

2. termín: 3. 6. 2021  

Doporučuji sledovat internetové stránky středních škol, na kterou se Vaše dítě hlásí, kde najdete konkrétní informace, které se Vás týkají.

Případné další změny v přijímacím řízení budeme také zveřejňovat na našich webových stránkách.

V případě dotazů nebo jakýchkoliv nejasností pište na sasvatova@zsceskaves.cz

HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Březen

do 19. 3. MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma.

 do 19. 3. Ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení.

do 26. 3. Ředitel GSP má (poslední) možnost oznámit změnu termínu talentové zkoušky u uchazečů, kteří ji nekonali.

Duben

 do 9. 4. Ředitel školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky.

 Květen

 3. – 19. 5. Období pro konání školních přijímacích zkoušek včetně neproběhlých zkoušek talentových.

3., 4. 5. První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání včetně nástaveb.

5., 6. 5. První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií.

19. – 21. 5. Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení.

Červen

 2. – 4. 6. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.

2., 3. 6. První a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání.

14. – 16. 6. Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení.

28. – 30. 6. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení.

Informace k zápisovému lístku

Zápisový lístek je důležitý dokument, kterým sdělíte střední škole (kterou si, pokud budete přijati, vyberete), že Vaše dítě na tuto střední školu nastoupí.

Na základě rozhodnutí MŠMT je termín vydání zápisového lístku posunut do 30. 4. 2021.

Zápisový lístek Vám vystaví naše škola. O způsobu a termínu předání zápisového lístku budete včas informováni.

Důležité informace, jak zápisový lístek použít:

1. Zápisový lístek může žák použít pouze jednou!

Co to znamená:

Pokud odešlete zápisový lístek na střední školu, nelze si již zápisový lístek vyžádat zpět a odeslat ho na jinou střední školu.

Zápisový lístek Vám střední škola vydá pouze v případě, že se Vaše dítě dostane na odvolání na jinou střední školu.

Je tedy nutné, řádně zvážit své rozhodnutí, na kterou školu Vaše dítě nastoupí.

2. Kdy zápisový lístek na střední školu odeslat?

Zápisový lístek je třeba na vybranou střední školu doručit do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Upozorňuji, že školy neposílají informaci o přijetí poštou, ale výsledky zveřejňují pouze na svých webových stránkách.

Přijímací řízení začíná až 19. 5. 2021 – až po tomto termínu naskakuje 10 denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

3. Co mám dělat v případě, že zápisový lístek ztratím?

V tomto případě Vám bude vystaven naší školou náhradní zápisový lístek. Abychom ho mohli vystavit, musíte předložit čestné prohlášení o ztrátě nebo poškození zápisového lístku, ve kterém musí být uvedeno, že uchazeč nepoužil původní zápisový lístek na jiné škole.