Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

1. Přijímací řízení na víceletá gymnázia

Přijímací řízení proběhne formou konání jednotné přijímací zkoušky.

2. Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

Každý ředitel střední školy má možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní nebo neuplatní jednotnou přijímací zkoušku. Což v praxi znamená, že střední škola může při přijímacím řízení využít jednotné přijímací zkoušky nebo ji nahradí školní přijímací zkouškou, kdy si škola sama určí, z čeho bude zájemce o studium na jejich škole zkoušet.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formou přijímací zkoušky na své škole vůbec konat nebo rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. V tomto případě musí ředitel střední školy toto oznámit uchazečům do 8. 3. 2021.  Střední škola může také v tomto případě rozšířit okruh vysvědčení, které budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.

Kritéria přijímacího řízení musí ředitel střední školy do 31. 1. 2021.

Termín pro podání přihlášek zůstává zachován do 1. 3. 2021. Žáci mohou v prvním kole (s výjimkou víceletých gymnázii) podat 2 přihlášky.   

Případné dotazy pište na e mail: sasvatova@zsceskaves.cz