Ceny obědů

Ceny obědů ve školní jídelně

Žáci

1. skupina           6 - 10 let           24,90 Kč

2. skupina          11 - 14 let          29,00 Kč

3. skupina          15 a více let      33,20 Kč

 

Žáci jsou do skupin stravovaných zařazováni na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v jeho průběhu.

 

Dále školní jídelna nabízí stravování pro veřejnost

Cizí strávníci – odběr jídla v jídelně            93,- Kč

Cizí strávníci s rozvozem stravy                 99,- Kč

Výdej stravy pro veřejnost ve školní jídelně od 11.15 do 11.35.

Ceny jsou platné od 1. 1. 2024