Pohár vědy mezinárodní soutěž?!

Naše škola již několik let spolupracuje s organizací Mensa, která si, mimo jiné, dala za úkol vyhledávat nadané děti a podporovat další práci s nimi. Na naší škole probíhá testování IQ žáků, kteří projeví zájem, a to mezinárodně uznávaným testem. Každoročně se, napříč ročníky, zapojujeme do Logické olympiády, soutěže rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

V tomto školním roce se nám také podařilo otevřít Mensa klub pro žáky prvního stupně zaměřený na podporu nadaných žáků naší školy, v případě zájmu i žáků ze škol v okolí. Účast v něm není podmíněna předchozím testováním, stačí zájem dítěte o práci nad rámec běžných školních osnov. V současné době jej navštěvuje 6 dětí z pátého ročníku.

V klubu pracujeme na rozvoji logického myšlení prostřednictvím nejrůznějších kvízů, logických úloh i her. Zkoumáme fyzikální zákony za pomocí vlastní dedukce, kreativního myšlení i tvoření.

Zároveň jsme se přihlásili do mezinárodní soutěže Pohár vědy, která odstartovala teď v lednu - držte nám pěsti, ať se nám v ní daří a ať si celou soutěž parádně užijeme. :)

Mgr. Eva Gregrová

P

Fotografie
20221010_142156.jpg
20221010_142605.jpg
20221024_141117.jpg
20221024_141758.jpg
20221024_142324.jpg
20221024_152105.jpg
20221024_152303.jpg
20221107_141230.jpg
20221107_141646.jpg
20221107_145719.jpg
20221121_143753.jpg
20221205_144950.jpg
20221205_145602.jpg
20221205_154103.jpg