Výsledky žáků v Národním testování SCIO 6. a 9. ročníků

Na podzim 2022 se naše škola zapojila do projektu Národní testování Scio, ve které se testují žáci 6. a 9. ročníků z českého jazyka, matematiky, angličtiny a obecných studijních předpokladů.

Jeden z našich žáků dosáhl jednoho z nejlepších výsledků v kraji! 

Pomocí testů zjišťujeme aktuální znalosti jednotlivých žáků.  Ověřujeme si studijní potenciál žáků a díky pravidelnému zapojení do testování i jejich posun.

Žáci získávají zkušenost s testováním, které v budoucnu uplatní například při přijímacích zkouškách na střední školy.

Více informaci zde: http://www.testovani.cz/Projekt/4/narodni-testovani