Vzdělávací strategie školy Vize 2028+

Vize 2028+

Tato vzdělávací strategie vzešla z naší společné práce. Setkávali jsme se v širokém týmu, který analyzoval výchozí stav, a poté formuloval vizi. Každý z dalších kolegů měl možnost přidat své náměty. S žáky jsme vizi probírali na školním parlamentu. S rodiči komunikujeme formou zpětných vazeb, osobních schůzek,  při školních akcích, získáváme podněty při triádách  atd.

Ve vizi se zcela logicky odráží to, kam se podařilo školu za uplynulá desetiletí dostat. Její obsah je především potvrzením a popisem hlavních směrů, kterými již jdeme. Zároveň je o přidání nových cest, kterými se chceme vydat do budoucna.

Cíl vize není školu zásadně měnit, ale především reflektovat současné trendy, zvyšovat její kvalitu, posilovat silné stránky, udržovat ji jako výjimečnou školu. Ideální stav, ke kterému chceme dojít: Co je ve vizi, jsme již schopni naplňovat a realizovat. Pak vize přestane být vizí, ale stane se skutečným popisem školy.

Pojďme na to společně ;-)

Mgr. Filip Worm, ředitel školy

 

Školní Vize 2028+ včetně rozšířených textů ke stažení ZDE

Školní Vize 2028+ v základních bodech (pilíře) ke stažení ZDE

Fotografie
ZŠČV Vize 2028+ Základní principy
ZŠČV Vize 2028+ 01 Vzdělávání
ZŠČV Vize 2028+ 02 Komunikace
ZŠČV Vize 2028+ 03 Prostředí
ZŠČV Vize 2028+ 04 Lidé
Ke stažení