Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzulační služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Cílem je vytvátření vhodných podmínek ke vzdělávání a všestranný rozvoj dětí.

Jako jedna z mála škol našeho okresu nabízíme služby všech 4 pilířů ŠPP.

Pracovní skupinu tvoří:

 • výchovný poradce – Mgr. Tamara Šašvatová
 • metodik prevence a zástupce pro 1. stupeň – Mgr. Leona Steigerová
 • školní psycholog – Mgr. Monika Novotná
 • speciální pedagog -  Mgr. Běla Kubíčková
 • ředitel školy - Mgr. Filip Worm
 • zástupce pro 2. stupeň - Mgr. Jan Baďura

Program pracoviště:

 • zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • prevence rizikového chování
 • metodickou podporu třídních učitelů a pedagogických pracovníků
 • poradenství pro žáky a rodiče
 • monitoring klimatu třídních kolektivů
 • preventivní aktivity ve třídách
 • příprava a svolávání výchovné komise
 • vyhodnocování účinnosti preventivních a výchovných opatření
 • žákovské kariérní poradenství - více informací na https://www.salmondo.cz/pro-skoly-a-poradce

Konzultační hodiny:

Výchovný poradce – Mgr. Tamara Šašvatová (sasvatova@zsceskaves.cz, tel.: 584 428 170)
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:15 – 16:00

Metodik prevence – Mgr. Leona Steigerová (steigerova@zsceskaves.cz, tel.: 732 653 333)
Konzultační hodiny: středa 14:00 – 15:30

Školní psycholog – Mgr. Monika Novotná (mgr.monika.novotna@gmail.com)                                      Konzultační hodiny: dle domluvy

Speciální pedagog – Mgr. Běla Kubíčková (kubickova@zsceskaves.cz,  tel.: 584 428 170)
Konzultační hodiny: dle domluvy

Mimo konzultační hodiny můžete použít uvedené kontaktní údaje.

Fotografie
IMG_20220510_202954.jpg