Školská rada

Seznam členů rady, adresy a kontakty na ně:

Monika Blandova blandice.mb@gmail.com
Zdeněk Svoboda svobodazd@yahoo.com
Alena Krčmářová  krcmarova@cves.cz
Petr Mudra  mudra@cves.cz
Zdenka Jaroňová  jaronova@zsceskaves.cz
Tamara Šašvatová sasvatova@zsceskaves.cz
Ke stažení