Školská rada

Seznam členů školské rady zvolené v roce 2021 a kontakty na ně:

 

Zástupci rodičů:

Monika Blandova                   blandice.mb@gmail.com

Mgr. Bc. Jarmila Klohnová    (od 30. 10. 2023)

MVDr. Lenka Römerová        (do 30. 06. 2023)

 

Zástupci zřizovatele:

Ing. Petr Mudra                   mudra@cves.cz

Bc. Karel Kubala                 kubala@cves.cz

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jan Baďura                   badura@zsceskaves.cz

Mgr. Kateřina Chorváthová   chorvathova@zsceskaves.cz

 

Hosté:

Mgr. Filip Worm                    worm@zsceskaves.cz

Ke stažení
0%