Šablony VLNKA 2023

Šablony VLNKA 2023

Koordinátorka projektu je Mgr. Eva Gregrová (ZŠ) ve spolupráci s vedením školy (ŘŠ) a vedoucí školní družiny Evou Franklovou (za ŠD i Školní klub)

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I -  „Šablony VLNKA 2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007863 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Realizace: 1. 9. 2023 - 30. 6. 2025

Dotace: 2 471 516,00 Kč

Projekt zahrnuje organizační  jednotky:

  • základní škola
  • školní družina
  • školní klub

Projekt  je zaměřen na oblasti:

  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
  • spolupráce pracovníků ve vzdělávání
  • inovativní vzdělávání žáků