Česko-polská florbalová spolupráce

Česko-polská florbalová spolupráce

Základní škola obdržela ocenění za česko-polskou spolupráci

Od roku 2018 do současnosti se z programů Euroregionu Praděd podařilo škole získat částku ve výši 1,1 milionu korun. Finance byly využity na materiální i personální podporu pohybu dětí a budování česko-polských vztahů. Aktuálně byla škola oceněna za mimořádný přínos v rozvoji přeshraničních partnerských vztahů. Slavnostní předání proběhlo na zámku Moszna v Polsku u příležitosti výročí 25 let Euroregionu Praděd.

Od 1. 1. 2022 realizuje základní škola již třetí mikroprojekt pod názvem „Florbal, sport a výlety“. Polskými partnery jsou UKS Trolik Opole a Gmina Praszka. Na konci července se v rámci tohoto projektu opět uskutečnil letní florbalový tábor pro českoveské děti. Tréninkový tábor proběhl v krásném areálu v Pokrzywné. Žáci si užili léto v aquaparku, měli možnost poznat region i své vrstevníky z Polska - vše pod vedením pana Josefa Zbýňovce a Ladislava Oškery, kterým tímto děkujeme za organizaci a práci s dětmi ve volném čase. Poděkování patří také rodičům za důvěru, podporu a spolupráci.

Žádný projekt se neobejde bez perfektně fungujícího týmu, proto bych rád poděkoval také  pedagogům, trenérům, paní ekonomce, asistentkám, vedení obce i bývalé ředitelce školy paní Miladě Podolské, které stála u zrodu spolupráce. Těším se na čtvrté pokračování projektu v novém kalendářním roce.

Mgr. Filip Worm, ředitel školy