DOPROVODNÝ PROGRAM ONLINE MEETINGU:

Czech anthem Kde domov můj  - 3.A

https://youtu.be/lTO5yfS3Jbo

Hello song pro kamarády z Anglie - 3.A

https://youtu.be/7cVfpgJpsIE

Hello song pro zahraniční kamarády v češtině - 3.A

https://youtu.be/1oz-w-5Eexo

Hello song pro italské kamarády - 3.A

https://youtu.be/dPiJCbmWSno

Taneček pro zahraniční kamarády - taneční kroužek nejmenších ZŠ Česká Ves

https://youtu.be/1Ul9GcUWeTE

Koloběžkové rozlučkové AHOJ ERASMUS - 3.B

https://youtu.be/ALEiIgYMiFc