ENJOYABLE MATHS v ZŠ Česká Ves

ENJOYABLE MATHS v ZŠ Česká Ves

KA2 PROJEKT SPOLUPRÁCE: „ENJOYABLE MATHS“ v ZŠ Česká Ves

01.11.2018

Setkání kultur, zábavná a hravá matematika a příklady dobré praxe zúčastněných škol…. To vše by velmi stručně popsalo projekt spolupráce, do kterého se od října 2018 zapojila ZŠ Česká Ves, okres Jeseník.

Co je to PROJEKT SPOLUPRÁCE KA2? Projekt, v němž školy z různých zemí spolupracují na inovacích a na výměně osvědčených postupů, a tím podporují mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání. KA2 umožňuje zapojit se do různých typů projektů. V našem případě se jedná o strategické partnerství, které se zaměřuje na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi v oblasti vzdělávání, na přenos a realizaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni. Žáci a učitelé čtyř zemí (Islandu, Sicílie, Španělska a České republiky) se mohou těšit na práci v mezinárodních týmech – nejprve ve světě virtuálním a následně i tváří v tvář v průběhu jednotlivých mobilit.

Koordinátorem celého projektu je naše základní škola. Místem prvního setkání se v polovině října stala na čtyři dny Praha, hlavní město pořadatelské země. Zúčastnilo se ho devět učitelů z výše jmenovaných čtyř zemí. Pro první společnou schůzku byl pro mezinárodní kolegy zajištěn pestrý pracovní i kulturní program. Navštívili jsme otevřené hodiny matematiky na dvou základních pražských školách. V matematickém centru Hejného matematiky H-matu jsme diskutovali o metodice matematiky s autorkou učebnic a přednášející na Pedagogické fakultě UK Ph.D. Janou Slezákovou. Pracovali jsme na matematických úlohách a se zajímavými pomůckami během společných workshopů a také jsme zhlédli spoustu zajímavých a poutavých prezentací v podání učitelů ze zahraničních škol. Provedli jsme naše hosty po významných pražských památkách a seznámili jsme je tak alespoň letmo s naším kulturním dědictvím. Během našeho čtyřdenního meetingu jsme také prodiskutovali vše potřebné k další zdárné organizaci projektu.

Náš projekt spolupráce jsme nazvali ENJOYABLE MATHS (Zábavná matematika) a jeho hlavním cílem je zvyšování kompetencí ve třech základních oblastech: matematické, kulturní a jazykové. V oblasti matematiky bychom rádi prozkoumali a porovnali metody používané při výuce tohoto předmětu ve všech zmíněných zemích. Česká Ves se představí ostatním s matematikou Hejného, včetně využívání našich matematických pomůcek. Vzájemnou inspirací se chceme obohatit o nové poznatky v této oblasti a díky nově zařazeným prvkům zvýšit celkový zájem o matematiku na jednotlivých školách. Dalším bodem naší vzájemné spolupráce je poznávání odlišných kultur, objevování geografických míst, která známe jen z knih nebo hodin zeměpisu. Chceme porovnat naše školní systémy a seznámit se s každodenními problémy, kterým čelí kolegové z jiných zemí. Všem zúčastněným členům bude v průběhu celého projektu umožněno komunikovat v cizím jazyce – angličtině, budou moci využívat a otestovat své nabyté znalosti v přímé praxi. Obohatí svou slovní zásobu i o odbornou angličtinu v matematické oblasti. Žáci se mohou těšit na práci v mezinárodních týmech nejprve ve virtuálním světě a později i tváří v tvář v průběhu jednotlivých mobilit – například při olympijských hrách, které se budou v každé zemi pořádat. Bonusem navíc by pro všechny zúčastněné mělo být propojení IT technologií, angličtiny, matematiky a zažití kultury jiného národu naživo. V průběhu společných setkávání bude vznikat i cílový produkt ve formě eBooku.

Věříme, že náš společný dvouletý projekt spolupráce přinese všem zúčastněným studentům, učitelům, školám, obcím i širší veřejnosti nový náhled na možnosti vzdělávání. Vzdělávání, které nás všechny baví, protože JE zábavné. (Motto projektu: „Učit (se) zábavně.“)

Setkání v Praze se dá považovat za první úspěšnou misi našeho projektu Enjoyable Maths. Na další, tentokrát na vzdálený Island, se společně s našimi žáky z kroužku Erasmus plus již od září pilně připravujeme. Ale o tom až někdy příště!

Fotografie
Erasmus Co-funded by.png