EU peníze školám

Od roku 2011 čerpáme finanční prostředky projektu EUpenizeskolam.cz, název projektu VLNKA kvalita školy, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2662

V rámci projektu jsme vytvořili ucelené sady vzdělávacích materiálů blíže specifikované v tabulce. Za účelem získání materiálu kontaktujte koordinátora ICT podolska@zsceskaves.cz

vzdělávací oblast vzdělávací obor vyučovací předmět, ročník název sady vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Český jazyk  
6.- 9. ročník

Hrátky s češtinou
Člověk a společnost Dějepis

Dějepis
8. - 9. ročník

Dějepis není nuda
Člověk a zdraví Etická výchova

Etická výchova
7. - 9. ročník

Klíče k životu
Člověk a svět práce Člověk a svět práce

Člověk a svět práce
6. - 9. ročník

Fyzickou a duševní činností k utváření osobnosti
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie
4. - 5. ročník

S počítačem nejen hravě
Matematika a její aplikace Matematika

Matematika
6. – 7. ročník

Matematika vážně i nevážně I.
Matematika a její aplikace Matematika

Matematika
8. – 9. ročník

Matematika vážně i nevážně II.
Člověk a příroda Přírodopis

Přírodopis
6. ročník

Od kolébky života k broučkům
Člověk a příroda Zeměpis

Zeměpis
6. – 9. ročník

Ze – Bra
Člověk a příroda Přírodopis

Přírodopis
7. ročník

Poznávání života obratlovců a květiny nebo rostliny
Člověk a příroda Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět
4. ročník

Letem přírodovědným a vlastivědným světem pro 4. ročník
Člověk a příroda Přírodopis

Přírodopis
8. ročník

Lidské tělo anatomicky a v pohybu
Člověk a příroda Zeměpis

Zeměpis
8. – 9. ročník

Znalec České republiky
Člověk a příroda Přírodopis

Přírodopis
9. ročník

Ekologie – není kámen jako kámen
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět
5. ročník

Letem přírodovědným a vlastivědným světem
pro 5. ročník