Florbalová klání - koloběžková snažení

Florbalová klání - koloběžková snažení

Unihokejowe zawody - treningi hulajnogami

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002172

Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd

1. 2. 2020 - 31. 12. 2021

23 499,58 € celkem

19 974,64 € Evropský fond pro regionální rozvoj

3 524,94 € Národní veřejné zdroje

V projektu řešíme společné akce mezi polskými a českými dětmi v oblasti florbalového sportu a soutěžích na koloběžkách. Děti budou pravidelně trénovat a setkávat se na sportovních kláních v podobě polsko-českých olympiád. Součástí aktivit projektu budou exkurze a výlety do zajímavých míst v oblasti Euroregionu Praděd.

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu 

1. Řízení projektu

2. Tréninky florbalu a koloběžek

3. Olympiády ve florbalu a soutěže na koloběžkách v ČR a Polsku 

4. Exkurze pro mladé sportovce za poznáním Euroregionu Praděd

5. Letní sportovní tábor