Projekty vzdělávání

Projekty - granty - 2022

Díky financím EU a národním zdrojům jsme schopni zkvalitňovat vzdělávání a aktivity naší školy!

V projektech se zaměřujeme na zlepšování prostředí školy, mezinárodní spolupráci, komunitní život, kvalitní výuku, volnočasové aktivity a mnoho dalšího.

Při žádostech o dotace a získávání finančních prostředků pro naše aktivity se opíráme o silné partnery

  • MAS Jesenicko, Euroregion Praděd
  • obec Česká Ves
  • Artory - Consulting s.r.o. a další