Florbal hrou, hrajeme napříč Evropou

Název projektu: Florbal hrou, hrajeme napříč Evropou

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001532

Doba trvání projektu: 1.05.2018-30.04.2019

Příjemce podpory: Základní škola Česká Ves, okres Jeseník

Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Rozpočet projektu: 19 976,65 €

Projekt řeší malou intenzitu kontaktů sportujících dětí a mládeže polské a české části Euroregionu Praděd. Dále řeší společné sportovní akce a zdokonalování ve florbalu formou společných turnajů a vzájemnou výměnou zkušeností v práci trenérů. Zároveň umožňuje vzájemné poznávání příhraničních oblastí Slezska formou společných výletů a návštěvami zajímavostí.

Klíčové aktivity projektu

  • Příprava projektu
  • Řízení projektu
  • Tréninky florbalu
  • Turnaje žákovských družstev ve florbalu v Polsku a ČR
  • Exkurze pro mladé florbalisty za poznáním euroregionu