AKREDITACE programu Erasmus+

AKREDITACE programu Erasmus+

Patříme mezi základní školy v ČR, které získaly velmi hodnotnou akreditaci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání. 

Platnost 1.2.2023 - 31.12.2027

Co to pro nás znamená? (citace z www.dzs.cz)

Akreditaci si můžeme představit jako svého druhu členskou kartu pro mezinárodní projekty mobilit. Je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže. Akreditace organizacím usnadní přístup k možnostem mobilit ve vzdělávání v rámci Klíčové akce 1 (KA1), která podporuje profesní růst a osobní rozvoj žáků, studentů, učitelů, lektorů a dalších pedagogických pracovníků.

Akreditace Erasmus přináší pro žadatele mnoho výhod. Akreditované organizace a koordinátoři se mohou spolehnout na stabilní financování svých aktivit, nastavit si vlastní strategii plnění projektu s možností plán modifikovat, ale také vyzkoušet nové typy spolupráce, aniž by bylo nutné podávat vždy novou žádost.

Cíle Plánu Erasmus ZŠ Česká Ves:

 1. Rozvoj celoživotního odborného vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu školy
 2. Rozvoj komunikativních dovedností v cizích jazycích
 3. Podpora rozvoje a sdílení moderních výukových metod
 4. Podpora spolupráce, osobního rozvoje a evropského občanství

Aktivity Plánu Erasmus ZŠ Česká Ves:

 1. ročně - 20  žáků zapojených do mobilit v zahraničí
 2. ročně - 6 pedagogů jako doprovod k žákovských mobilitám
 3. ročně - až 100 žáků a 20 pedagogů zapojených do mezinárodních setkání v České Vsi
 4. ročně - 6 pedagogů zapojených do stínování, vzdělávacích nebo metodických kurzů v zahraničí
 5. týmová a mezinárodní spolupráce, práce na projektech ve škole, online
 6. CLIL prvky v hodinách výuky, mezipředmětová spolupráce, digitalizace
 7. sdílení našich metod výuky
 8. vzdělávání v oblastech - práce s nadanými žáky, rozvoj silných stránek žáků, sebehodnocení žáků, práce s žáky se spec.potřebami, výuka venku, tandemová výuka, zpětná vazba ve výuce … 
Ke stažení