Výjezdy učitelů do zahraničí:

Prezentace o pobytu dvou pedagogů JAZYKOVÝCH KURZECH Wimbledon, Anglie

https://drive.google.com/file/d/17f8u_4ngUl5pf4TekVv44lklzyKy_eiC/view?ts=60dd9eeb

Prezentace STÍNOVÁNÍ č.1 na škole St.Mary‘s Primary School v Burnham on Crouch, Anglie

https://drive.google.com/file/d/1OIXUMJvVeeX5USZNV3AGRWgZlwNz66h5/view?usp=sharing

Prezentace MATEMATICKÝ KURZ Irsko, Dublin

https://docs.google.com/presentation/d/1cjfT6vMjOlIgS4BJWw5eKP7GWh3HwoURw1EFbjDdrxE/edit#slide=id.g1062ca8fe42_0_0

Prezentace STÍNOVÁNÍ na škole Istituto Comprensivo Augusto Scocchera di Ancona Itálie,  Ancona

https://docs.google.com/presentation/d/1t3cR8-34LHeGxHawTSUKU87Dxuo_5UebqIyckbNvenQ/edit?usp=sharing

Prezentace JAZYKOVÝ KURZ, Cork, Irsko

https://drive.google.com/file/d/1VrODNmQ3VSnIe7RFMz56MUQeIAnaGZMQ/view?usp=sharing

Prezentace STÍNOVÁNÍ č.2  na škole St.Mary‘s Primary School v Burnham on Crouch, Anglie

https://docs.google.com/presentation/d/1yBSEY0BDSRlte0fvFnvYDkngBfeHcK8F/edit?usp=sharing&ouid=108641896578831146996&rtpof=true&sd=true

Prezentace JAZYKOVÝ KURZ, Malta

https://docs.google.com/presentation/d/1qJHwbH2dmVvsNCem1MijFnzpnhdbKkbN-lRVSC0DF-E/edit?usp=sharing