Obědy pro děti

Obědy pro děti

Společnost WOMEN FOR WOMEN o.p.s., pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kteoru nedokáží řešit vlastními silami, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Projekt - obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy, aby se obědy dostaly k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2022.