Podpora komunitního života

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - Dotace z Programu rozvoje venkova - 6. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 

MAS https://www.masjesenicko.cz/cz/uvod/

259 973,00 Kč Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace

Žadatelem je Základní škola Česká Ves, která mimo hlavní činnost provozuje také doplňkovou činnost, kterou je pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí.

Předmětem projektu bude pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost, kterou organizujeme jako škola i ve spolupráci s obcí, Radou rodičů, žákovským parlamentem, Domovem pro seniory v České Vsi, Osvětovou besedou České Vsi a dalšími spolky v obci.

Pořizované vybavení bude sloužit při pořádání kulturních i společenských akcí v rámci obce.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s.