ERASMUS+

       

Název projektu: Enjoyable MATHS

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048142_1

Program: Erasmus +, školní vzdělávání – Klíčová akce 2, Výzva 2018

Doba trvání projektu: 12.9.2018 – 11.9.2020

Grant celkový: 130 876 EUR

Grant pro ZŠ Česká Ves: 34 551 EUR

Partneři spolupracující na projektu: Základní škola Česká Ves, okres Jeseník

                                                               Grunnskolinn í Borgarnesi, Island

                                                               I.C. Cassara-Giuda, Itálie

                                                               IES PINTOR JOSE MARÍA FERNÁNDEZ, Španělsko

Projekt je zaměřen na zábavnou matematiku, anglický jazyk, objevování jiných kultur a poznávání nových přátel a zemí. Zároveň umožňuje výměnu zkušeností v práci učitelů a managementu škol.

Klíčové aktivity projektu:

 • Erasmus klub pro žáky ZŠ Česká Ves
 • Spolupráce se studenty z partnerských zemí ve virtuálním prostředí e-Twinning
 • 4 mezinárodní setkání (mobility):
 • 12.-18.5. 2019                   Island
 • 13.-19.10. 2019                 Španělsko
 • 16.-22.2. 2020                   Česká republika
 • 16.-23.5. 2020                   Sicílie

Název projektu: UČENÍ NÁS BAVÍ – ENJOYABLE TEACHING AND LEARNING

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060842

Program: Erasmus +, školní vzdělávání – Klíčová akce 1, Výzva 2019

Doba trvání projektu: 1.9.2019 – 1.9.2021

Grant pro ZŠ Česká Ves: 31052 EUR

Partneři spolupracující na projektu:  Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, CR

St Mary’s C of E Primary School, Burnham-on-Crouch, UK

Istituto Compresivo  „Augusto Scocchera“, Ancona, IT

                                                               

Projekt je zaměřen na jazykové a metodologické vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy. Projekt obsahuje 14 mobilit a je zacílen na 6 pedagogů naší školy včetně vedení: 8 mobilit – stínování na zahraniční škole, 4 jazykové kurzy v zahraničí, 2 metodické kurzy matematiky v zahraničí. Projekt propojuje další vzdělávání pedagogů, umožňuje výměnu zkušeností dobré praxe mezi učiteli i managementy škol.

Klíčové aktivity projektu:

 • Stínování na škole v Anglii a Itálii – 8 mobilit

 • Jazykové kurzy všeobecné angličtiny – 4 mobility

 • Odborné metodické kurzy matematiky – 2 mobility

 • Výměna zkušeností mezi pedagogy a vedením škol

 • Tvorba mezinárodní elektronické sbírky zajímavých matematických úloh

 • Propagace Hejného matematiky v zahraničí

 • Motivace učitelů se dále vzdělávat 

 • Aplikovat nové zkušenosti v praxi, zatraktivňovat žákům výuku novými prvky