Školní mléko

Školní mléko

Obecně prospěšná společnost Laktea, která si vytkla cíl realizovat v masovém měřítku projekt Školní mléko, a podpořit tak zdravou výživu a zdravý vývoj školní mládeže, byla založena 26. srpna 1996. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

Žáci mají nárok na 1 dotovaný výrobek každý vyučovací den a to:

nabídka výrobků pro školy zde

Kontakty

e-mail: laktea@laktea.cz
www.laktea.cz
www.skolnimleko.cz