UČENÍ NÁS BAVÍ – ENJOYABLE TEACHING AND LEARNING

Název projektu: UČENÍ NÁS BAVÍ – ENJOYABLE TEACHING AND LEARNING

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060842

Program: Erasmus +, školní vzdělávání – Klíčová akce 1, Výzva 2019

Doba trvání projektu: 1.9.2019 – 1.9.2021

Grant pro ZŠ Česká Ves: 31052 EUR

Partneři spolupracující na projektu:  Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, CR

St Mary’s C of E Primary School, Burnham-on-Crouch, UK

Istituto Compresivo  „Augusto Scocchera“, Ancona, IT

                                                               

Projekt je zaměřen na jazykové a metodologické vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy. Projekt obsahuje 14 mobilit a je zacílen na 6 pedagogů naší školy včetně vedení: 8 mobilit – stínování na zahraniční škole, 4 jazykové kurzy v zahraničí, 2 metodické kurzy matematiky v zahraničí. Projekt propojuje další vzdělávání pedagogů, umožňuje výměnu zkušeností dobré praxe mezi učiteli i managementy škol.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Stínování na škole v Anglii a Itálii – 8 mobilit

  • Jazykové kurzy všeobecné angličtiny – 4 mobility

  • Odborné metodické kurzy matematiky – 2 mobility

  • Výměna zkušeností mezi pedagogy a vedením škol

  • Tvorba mezinárodní elektronické sbírky zajímavých matematických úloh

  • Propagace Hejného matematiky v zahraničí

  • Motivace učitelů se dále vzdělávat 

  • Aplikovat nové zkušenosti v praxi, zatraktivňovat žákům výuku novými prvky